KULTUR OG KIRKEDEPARTEMENT  
  Norsk Kulturråd  
  Den norske forleggerforening  
  Den norske Forfatterforening  
  Internettportalen Norge.no  
  Forlagsentralen  
  Bokhandler foreningen  
  Bok og Samfunn  
  BokNett  
  Litteraturnettet  
  Det norske råd for kurdernes rettigheter  
  Kulturtorget  
  KulturNett.no  
  Kulturaktiviteter  
     
     

Kurdiske lenker på skandinavisk og engelsk språk

     
  Kurdistan Regional Regjering  
  Det Kurdiske biblioteket i Sverige  
  Kurdisk Student Forening i Norge  
 

Paris kurdisk institute

 
  Kurdistanobserver  
  KurdishMedia  
 

BEYAN.net

 
 

The Kurdistani

 
  Bøker om Kurdere fra amazon.com  
  Kurdistanpoint  
  Kurdland